On the
GREEN WAY

W ramach projektu On the Green Way odbędzie się cykl trzech konferencji oraz szereg innych wydarzeń związanych z tematem zielonej gospodarki.