On the
GREEN WAY

Skandynawskie rozwiązania na polskiej drodze ku transformacji energetycznej. Jak zbudować bezpieczny i zrównoważony system energetyczny.

Polska energetyka jest wciąż w dużej mierze oparta na węglu. Konieczność dywersyfikacji źródeł energii i zwiększenie udziału OZE jest dziś oczywistością, choć koszty transformacji energetycznej, zarówno finansowe jak i społeczne, budzą obawy. Jakie rozwiązania zapewnią efektywny proces odejścia od paliw kopalnych? Jak zbudować zrównoważony i bezpieczny system energetyczny, by się to opłacało?

Zapraszamy na II konferencję z cyklu SPCC ON THE GREEN WAY.

Konferencja odbyła się 16. lutego 2021.

Program

Wtorek, 16 lutego 2021

Otwarcie konferencji

10:00 – 10:05
Carsten Nilsen, Prezes Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej

Gość Specjalny

10:05 – 10:20

Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz stanu, Wiceminister klimatu

Wystąpienia Ambasadorów krajów nordyckich otwierające konferencję

10.20 – 10:30
H.E. Ole Toft, Ambasador Danii
H.E. Juha Ottman, Ambasador Finlandii
H.E. Anders Eide, Ambasador Norwegii
H.E. Stefan Gullgren, Ambasador Szwecji

I Panel: Nowe priorytety skandynawsko-polskiej współpracy energetycznej w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu

10:30 – 11:15
Michał Kołodziejczyk, Renewable Energy Equinor Polska
Piotr Kuś, Gaz-System
Thomas Rizk, Ambasada Danii
Marek Roszak, DNV GL

II Panel: Możliwe drogi wiodące do dekarbonizacji przemysłu

11:15-12:00
Izabela Van den Bossche, Fortum
Daniel Larsson, Ambasada Szwecji
Tobias Svensson, SSAB Poland

Gość Specjalny

Adam Guibourgé-Czetwertyński

Podsekretarz stanu, WIceminister klimatu

Jest absolwentem HEC Paris oraz wydziałów historii Uniwersytetu Paris IV-Sorbonne i Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Środowiska w zespole negocjatorów klimatycznych podczas Szczytu klimatycznego ONZ COP19 w Warszawie. Wcześniej doświadczenie zdobył w obszarze finansów w sektorze prywatnym. W latach 2015-2018, kierował referatem ds. Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, w którym negocjował w grupach roboczych Rady projekty legislacji w obszarze środowiska i klimatu. W 2018 r. pełnił rolę głównego negocjatora polskiej Prezydencji COP24 w Katowicach, przygotowując pakiet decyzji wdrażających Porozumienie Paryskie, tzw. Katowice Rulebook. Od 2019 r. ponownie kierował referatem ds. Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE.

Mówcy

Izabela Van den Bossche

Wiceprezes ds. Komunikacji, Fortum

Ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Z Fortum związana zawodowo od 2008 roku, gdzie obecnie pełni funkcję Wiceprezesa ds. Komunikacji w dywizji City Solutions. Odpowiedzialna za rozwój relacji z mediami oraz sektorem rządowym, wdrażanie polityki komunikacji oraz rozwój marki. Uprzednio zajmowała stanowisko Dyrektora Komunikacji na Polskę, Kraje Bałtyckie i Nowe Rynki oraz Dyrektora ds. Rozwoju Strategicznego i Współpracy. Wcześniej zatrudniona przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych jako doradca Prezesa Zarządu. W latach 1998 i 2006 pełniła funkcję Oficera Prasowego oraz kierowała działem Nauki i Innowacji w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie. Jest absolwentką wydziału filologii angielskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu nowoczesnych technik zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Michał Kołodziejczyk

Prezes Zarządu, Equinor Polska

Piotr Kuś

Zastępca Dyrektora w Pionie Rozwoju Rynku Gazu, GAZ-SYSTEM S.A.

Od 2017r. odpowiada za współpracę międzynarodową i reprezentację Spółki w międzynarodowych organizacjach branżowych; relacje instytucjonalne oraz współpracę z instytucjami UE, a także regulacje prawne dotyczące sektora gazu na poziomie międzynarodowym. Jest również zaangażowany w szereg projektów rozwojowych spółki GAZ-SYSTEM oraz nadzoruje jako pełnomocnik obszar platformy alokacji Przepustowości – GSA Platform. W styczniu 2019 został członkiem Zarządu europejskiego stowarzyszenia GIE (Gas Infrastructure Europe). Odpowiada za obszar merytoryczny całego stowarzyszenia w zakresie rynku gazu i infrastruktury przesyłu gazu ziemnego. Od 2016 r. jest członkiem GTE Executive Committee. Jest także aktywny w Grupie Ekspertów ds. Gazu UNECE. Piotr Kuś dołączył do GAZ-SYSTEM w 2008 roku jako dyrektor Przedstawicielstwa spółki w Brukseli.

Daniel Larsson

Radca Ambasady Szwecji w Warszawie

Radca Ambasady Szwecji w Warszawie, odpowiedzialny za wspieranie relacji biznesowych między Szwecją a Polską. Od ponad 10 lat pomaga szwedzkim firmom rozwijać się na rynkach w CEE, a szczególnie w Polsce. Do roku 2016 zajmował stanowisko szefa Business Sweden na Polskę, Rumunię oraz Ukrainę, a od 2016 działa w strukturach Ambasady Szwecji. Szwed, z polskimi korzeniami, z pasją rozwijania firm na rynkach zagranicznych, od tych najmniejszych do dużych strategicznych projektów. Jeden z priorytetów Ambasady Szwecji w 2021 r. to pogłębiona wymiana doświadczeń, know-howu oraz technologii między Polską a Szwecją w sektorze energetycznym.

Thomas Rizk

Radca ds. Handlowych, Ambasada Danii

Senior menadżer specjalizujący się w rozwoju biznesu, sprzedaży i marketingu, optymalizacji procesów biznesowych i zarządzaniu organizacją, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Szczególnie zainteresowany rynkiem europejskim i północnoamerykańskim, jak również rynkami rozwijającymi się w Europie Środkowej i Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Marek Roszak

Dyrektor Departamentu Energetyki, DNV GL

Odpowiada za doradztwo techniczne dla inwestycji z branży energetyki odnawialnej, w Polsce i krajach Europy środkowo-wschodniej. Ponad 15 lat w branży wykorzystuje do planowania i realizacji strategii firmy, zrównoważonego rozwoju rynków energetyki odnawialnej, wyznaczenia nowych celów oraz metod wspierających transformację energetyczną. Doświadczenie zdobyte przy wdrażaniu projektów energetycznych o mocy ponad 8 GW, oraz zaangażowanie po stronie inwestora, instytucji finansujących czy dewelopera, pozwoliło Markowi uczestniczyć w projektach w Polsce, Ukrainie, Niemczech, Serbii, Chorwacji czy Rumunii.

Tobias Svensson

Dyrektor Zarządzający SSAB Poland

Przeczytaj relację z konferencji