On the
GREEN WAY

Zielona gospodarka – wspólny cel. Skandynawskie doświadczenia w polskich realiach. Konferencja inauguracyjna.

Zielona transformacja już trwa, jest naszym wspólnym europejskim i światowym celem. Poznaj najlepsze praktyki i polityki rozwijające zieloną gospodarkę w krajach skandynawskich i Polsce, dowiedz się jak wdrażać zielone rozwiązania.

Zapraszamy na wirtualną konferencję inauguracyjną projektu Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej ON THE GREEN WAY!

PROGRAM

Czwartek, 26 listopada 2020

Otwarcie konferencji

10:00-10:10
Carsten Nilsen, Prezes Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej

Panel otwierający – Zielona transformacja ze skandynawskiej perspektywy

10:10-11:00
H.E. Ole Toft, Ambasador Danii
H.E. Stefan Gullgren, Ambasador Szwecji
H.E. Juha Ottman, Ambasador Finlandii
H.E. Anders Eide, Ambasador Norwegii

Debata: On the green way: Skandynawskie rozwiązania w polskich realiach

11:00-11:40
Mariusz Podgórski, IKEA Retail
Bartosz Bursa, Saule Technologies.
Katarzyna Zawodna-Bijoch, Skanska
Johan Lunabba, Stora Enso
Jacek Siwiński, Velux Polska

Sesja Q&A

11:40 -12:00

GOŚCIE SPECJALNI

H.E. Ole Toft

Ambasador Danii

Dyplomata specjalizujący się w sprawach europejskich, od 1994 roku związany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, zajmował stanowiska w Departamencie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Departamencie Polityki Europejskiej oraz jako szef Sekretariatu Wykonawczego. W 2001 r. został doradcą ds. Polityki europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Trzykrotnie był delegowany do Stałego Przedstawicielstwa Danii przy Unii Europejskiej w Brukseli, od 2020 roku jest Ambasadorem Królestwa Danii w Polsce.

H.E. Stefan Gullgren

Ambasador Szwecji

We wrześniu 2017 roku objął stanowisko Ambasadora Szwecji w Polsce. W latach 2013-2017 pełnił funkcję zastępcy dyrektora generalnego i szefa Departamentu ds. Europy Wschodniej i Azji Środkowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szwecji, a w latach 2009-2013 był ambasadorem Szwecji w Ukrainie.

H.E. Juha Ottman

Ambasador Finlandii

Od 1996 roku związany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Finlandii. Od września 2018 r. jest Ambasadorem Finlandii w Polsce. Uprzednio sprawował funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego w Departamencie Europy w fińskim MSZ. Wcześniej był Ambasadorem Finlandii w Chorwacji. Pracował także w Stałym Przedstawicielstwie Finlandii przy UE w Brukseli oraz w Ambasadzie Finlandii w Serbii. Jego doświadczenie w dyplomacji obejmuje sprawy Unii Europejskiej, w szczególności politykę rozszerzenia UE oraz kwestie polityki handlowej. Ambasador Ottman ukończył Helsińską Szkołę Ekonomii i posiada tytuł magistra nauk ścisłych.

H.E. Anders Eide

Ambasador Norwegii

JE Anders Eide pełni funkcję Ambasadora Norwegii w RP od września 2020 roku. Od 25 lat pracuje w norweskiej służbie zagranicznej, w tym w placówkach w Bangkoku, Madrycie i Misji Norwegii przy Unii Europejskiej w Brukseli. Jako ekspert prawa europejskiego był także pełnomocnikiem rządu norweskiego w różnych sprawach przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i Trybunałem EFTA

PANELIŚCI

Mariusz Podgórski

Kierownik ds. energii, IKEA Retail

W IKEA Retail Sp z o.o. odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie energią, zarówno po stronie popytowej, jaki i podażowej. Związany jest z rynkiem energii od ponad 10 lat. Początkowo zaangażowany w programy efektywności energetycznej na rynku nieruchomości mieszkalnych w Wielkiej Brytanii. Następnie, w ramach strategicznego outsourcingu, odpowiedzialny za techniczne zarządzanie energią w obiektach komercyjnych i publicznych należących do Grupy Bankowej Lloyds, Vodafone, Red Bull i City of London.

Dr inż. Bartosz Bursa

Dyrektor Operacyjny, Saule Technologies

Absolwent studiów doktoranckich na Politechnice Poznańskiej, laureat Polskiego Towarzystwa Fizycznego za najlepszą pracę doktorską z zakresu fizyki, uczestnik licznych staży naukowych m.in. na Aalto University, Cottbus Technical University. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia i komercjalizacji projektów badawczych finansowanych m.in. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki.

Katarzyna Zawodna-Bijoch

Prezes Skanska Commercial Development Europe

Pełni funkcję prezesa biurowej spółki Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). Jest odpowiedzialna za strategię oraz działania spółki w zakresie zrównoważonych i innowacyjnych inwestycji biurowych w dziesięciu miastach w Europie Środkowo-Wschodniej: Warszawie, Pradze, Budapeszcie, Bukareszcie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Gdańsku. Obecnie zarządza portfelem ok. 450 tys. mkw. powierzchni biurowych.

Johan Lunabba

Starszy Wiceprezes ds. Zrównoważonego Rozwoju, Stora Enso

Starszy Wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju w dywizji Packaging Solutions. Dołączył do Stora Enso w 2018 roku i jest członkiem zespołu zarządzającego. Ma szerokie doświadczenie w zakresie zrównoważonego rozwoju w biznesie, zaangażowania interesariuszy i komunikacji strategicznej, zarówno w spółkach giełdowych, jak i w doradztwie zarządczym. Debatę poprowadzi Agnieszka Zielińska, Dyrektor Zarządzająca Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Jacek Siwiński

Prezes VELUX Polska

Jest odpowiedzialny za planowanie i realizację strategii rozwoju firmy, wyznacza kierunki komunikacji i wytyczne społecznej odpowiedzialności biznesu. Ukończył Politechnikę Warszawską, podyplomowe studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej, a także programu Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Doświadczony menedżer, od początku swojej kariery związany z branżą budowlaną.

Debatę poprowadzi Agnieszka Zielińska, Dyrektor Zarządzająca Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Przeczytaj relację z konferencji