On the
GREEN WAY

Grupa VELUX osiągnie Dożywotnią Neutralność Węglową

14.10.2020

Grupa VELUX zobowiązała się do zneutralizowania całego dwutlenku węgla wyemitowanego od momentu rozpoczęcia działalności firmy w 1941 roku. To łącznie 5,6 mln ton CO2.

W osiągnieciu celu ma pomóc współpraca z organizacją WWF, w ramach której Velux planuje realizację projektów ochrony oraz zasadzenia lasów, by skutecznie walczyć ze zmianami klimatycznymi, działać na rzecz zachowania bioróżnorodności i poprawy jakości życia lokalnych społeczności.

Grupa VELUX ogłosiła nową inicjatywę i zobowiązanie, w ramach których osiągnie Dożywotnią Neutralność Węglową do setnej. rocznicy założenia firmy, przypadającej na rok 2041.

Dożywotnia Neutralność Węglowa to nowatorska koncepcja wdrożona przez Grupę VELUX i opracowana we współpracy z organizacją WWF (The World Wide Fund for Nature – Światowym Funduszem na rzecz Przyrody). Zakłada ona wzięcie odpowiedzialności za dotychczasowe i przyszłe emisje dwutlenku węgla. Kluczowym elementem tego zobowiązania jest dążenie do zachowania lasów oraz fauny i flory całego świata dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Cel zostanie częściowo zrealizowany dzięki współpracy z WWF. Efektem tej współpracy będzie neutralizacja historycznego śladu węglowego czołowego globalnego producenta okien dachowych, w ramach projektów ochrony lasów prowadzonych przez WWF. To 5,6 mln ton CO2 (zakres 1 i 2) wyemitowanych od 1941 r.

Grupa VELUX zobowiązała się też znacząco obniżyć emisje dwutlenku węgla w ramach działalności firmy i łańcucha dostaw (emisje z zakresu 1, 2 i 3) zgodnie z najbardziej ambitnym celem porozumienia paryskiego, zakładającego ograniczenie wzrostu temperatury o maksymalnie 1,5°C.

Nasza planeta stoi w obliczu poważnego kryzysu klimatycznego i środowiskowego, który wymaga zdecydowanych działań. Zgodnie z wartościami naszej firmy staramy się robić więcej niż inni. Dlatego też opracowaliśmy nowatorską koncepcję Dożywotniej Neutralności Węglowej. Nasz nowy projekt przewiduje 20-letnią współpracę z organizacją WWF i zakłada neutralizację historycznych emisji dwutlenku węgla firmy. Znacznie ograniczymy też przyszłą emisję CO2 i poprosimy naszych dostawców, aby zrobili to samo. Mamy nadzieję, że w ślad za nami Dożywotnią Neutralność Węglową osiągną także inne firmy, co pozwoli zapewnić lepszą przyszłość nam wszystkim – mówi Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

Z pomocą organizacji WWF Grupa VELUX osiągnie Dożywotnią Neutralność Węglową przez inwestycje w projekty ochrony lasów i bioróżnorodności opracowane specjalnie na potrzeby firmy i prowadzone przez następne 21 lat. To pozwoli ograniczyć zanikanie siedlisk, wylesianie i degradację gleby, które zagrażają bioróżnorodności ekosystemów leśnych na całym świecie. Jednocześnie firma będzie współpracować z lokalnymi społecznościami oraz dążyć do poprawy jakości ich życia. Pierwsze dwa projekty zostaną zrealizowane w Ugandzie i Birmie.

Współpraca z WWF wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy VELUX 2030, która obejmuje zobowiązanie do ograniczenia emisji do poziomu określonego na podstawie badań naukowych przez inicjatywę SBTi (Science Based Targets initiative). Aby wprowadzić opisane zmiany, Grupa VELUX przyspieszy inwestycje w poprawę efektywności energetycznej zakładów produkcyjnych, a energię będzie pozyskiwać wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Firma planuje także zdecydowanie zmienić metody specyfikacji i zakupu materiałów.