On the
GREEN WAY

ABAX osiągnął neutralność węglową dwa lata wcześniej niż planowano

08.07.2021

Na początku 2020 roku Grupa ABAX rozpoczęła swoją podróż w kierunku neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Cel zamierzano osiągnąć w 2022 roku. W swoim pierwszym „Raporcie Zrównoważonego Rozwoju” ABAX ogłasza, że stał się neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla dwa lata wcześniej niż planowano.

ABAX osiągnął wszystkie cele środowiskowe

Rok 2020 był udany dla łańcucha wartości ABAX. Udało się zrealizować wszystkie cele środowiskowe, osiągnąć neutralność węglową i rozpocząć ekologizację łańcucha dostaw. Emisje zostały zredukowane o imponujące 48%, a pozostałą część skompensowano dzięki projektom węglowym z certyfikatem PAS 2060. Certyfikat ten wspiera społeczności w Afryce Środkowej. Aby zrobić jeszcze więcej, ABAX nawiązał współpracę z WeForest i ufundował ponad 100 000 drzew w ciągu roku, które pomogą w walce z wylesianiem w południowym Malawi.

Odpowiedzialność ABAX wykracza poza bycie neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. Rozpoczęto również współpracę z koordynatorami łańcucha dostaw, klientami i organizacjami pozarządowymi. To wszystko po to, aby mieć całkowity i jednoznacznie pozytywny wpływ na klimat– mówi Taryn Lynne Sumpton, Sustainability Consultant ABAX.

W 2020 roku ABAX rozpoczął również proces przejścia na całkowicie elektryczną flotę korporacyjną. Łącząc wszystkie inicjatywy mające na celu zarządzanie emisjami z floty, zmniejszono emisję CO2 o 63% w stosunku do roku poprzedniego.

Opakowania wytwarzane w sposób neutralny pod względem emisji CO2

Raport pokazuje wspaniałą pracę i osiągnięcia w ciągu roku. Jedną ze zmian o wyraźnym wpływie jest przeprojektowanie opakowań, które są teraz produkowane w sposób neutralny pod względem emisji CO2. Celem było zminimalizowanie ilości odpadów i wykorzystanie materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł – został on osiągnięty.

Oprócz przeprojektowania opakowań, ABAX mierzy i zarządza wieloma kluczowymi wskaźnikami wydajności, które pomagają w tworzeniu bardziej ekologicznego łańcucha wartości. Ciekawych i z pewnością dobrych wiadomości na ten temat oczekujemy w drugim kwartale 2021 roku.

Główny kierunek – równowaga

W ciągu ostatniego roku ABAX przeniósł swoją działalność w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej i wpływu społecznego na jeszcze wyższy poziom. Ogłosił “zrównoważony rozwój” jako jedną z głównych wartości w firmie. Pracownicy wybrali zrównoważony rozwój, który już wcześniej był głównym tematem rozwój całej organizacji, jako największy priorytet.

W 2020 roku ABAX ustanowił komitet ESG i CSR, stworzył swój pierwszy publiczny raport zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo przekazał informacje o emisjach do międzynarodowych standardów sprawozdawczości i ma stałe wsparcie ze strony Zarządu. Oczekuję, że to zobowiązanie ABAX będzie miało pozytywny wpływ na wszystkich interesariuszy organizacji – podsumowuje Taryn Lynne Sumpton.