On the
GREEN WAY

Premiera raportu Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC) „On the GREEN WAY Report. Polsko-skandynawska współpraca na drodze do zielonej transformacji”. na XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Raport SPCC “On the GREEN WAY: polsko-skandynawska współpraca na drodze do zielonej transformacji”, którego premiera odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, prezentuje szeroki zakres współpracy krajów nordyckich i Polski, oraz zakreśla perspektywy rozwoju relacji gospodarczych między partnerami.

Raport prezentuje podejście firm skandynawskich do wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju, wskazuje czynniki wspierające i bariery stojące na drodze zielonej transformacji z punktu widzenia skandynawskiego biznesu oraz definiuje najbardziej perspektywiczne obszary współpracy między Polską i Skandynawią.

Publikacja skupia się na dwóch obszarach: transformacji energetycznej i gospodarce obiegu zamkniętego, a działania przedsiębiorstw ilustruje dwadzieścia wdrożonych zielonych praktyk.

PERSPEKTYWY POLSKO-SKANDYNAWSKIEJ WSPÓŁPRACY

– Mimo trudnych okoliczności geopolitycznych, nadzieją napawa fakt, że w tej sytuacji nie jesteśmy sami. Nasi skandynawscy partnerzy chcą angażować się w rozwój sektora energetycznego i wspierać lokalnych, polskich partnerów we wdrażaniu nowych technologii i modelu gospodarki cyrkularnej.
To partnerstwo oznacza wiarygodność, zaufanie, wiedzę i doświadczenia, także te trudne, które pozwolą nam uniknąć błędów, na których popełnianie nie mamy już czasu. – powiedziała podczas prezentacji raportu „On the GREEN WAY” Agnieszka Zielińska, Dyrektor Zarządzająca Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Prezes SPCC, Carsten Nielsen otwiera sesję SPCC na Ekonomicznym Kongresie Gospodarczym w Katowicach
Wystąpienie Ambasadora Danii, Ole Tofta na sesji SPCC

Debata SPCC na kongresie EKG

ENERGETYKA
Wkład w budowę niezależnego i zielonego systemu energetycznego

Przykłady partnerstwa polsko-skandynawskiego przywołane w raporcie oraz podczas debaty SPCC na Europejskim Kongresie Gospogarczym, potwierdzają kluczową rolę energetyki w tych relacjach.

Projekty offshore Equinor i Polenergii, inwestycje w odnawialne źródła energii i strategia zero emisyjności IKEA, transgraniczne połączenia sieciowe czy podwodna linia kablowa wysokiego napięcia SwePol Link to tylko niektóre z nich.
Nie można oczywiście pominąć Baltic Pipe, kluczowego projektu, ważnego nie tylko z punktu widzenia relacji skandynawsko-polskich, ale przede wszystkim jako elementu poprawiającego bezpieczeństwo dostaw. Podobnie  postrzegane są źródła OZE, bez energii odnawialnej zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski nie będzie możliwe.

Praktycznie wszystkie firmy (92%) biorące udział w badaniu SPCC zgodziły się ze stwierdzeniem, że transformacja w kierunku odnawialnych źródeł energii znacząco zwiększa bezpieczeństwo energetyczne.

– Wolumen energii odnawialnej produkowanej przez Equinor w ciągu najbliższych pięciu lat wzrośnie dziesięciokrotnie. Tylko do 2030 r planujemy osiągnąć zainstalowaną moc netto OZE na poziomie 12 16 GW. Dwie trzecie tej mocy będzie pochodzić z morskiej energetyki wiatrowej – wskazał podczas debaty SPCC Marcin Wiśniewski, Dyrektor ds. Regulacyjnych Equinor Polska.

Ważnym aspektem tej współpracy jest kontekst społeczny. Paweł Nowak z kancelarii prawnej Peter Nielsen & Partners zakłada na podstawie szacunków z duńskiego rynku, że na każdy 1 GW mocy zainstalowanych w morskich farmach wiatrowych powstanie 7 tys. nowych etatów na polskim rynku pracy. Port instalacyjny offshore w Gdańsku, który już jest przedmiotem przetargów, to kolejny dowód na impuls rozwojowy dla całej gospodarki morskiej.

Dla skandynawskich inwestorów jak IKEA czy VELUX, inwestycje w rozwiązania efektywne energetycznie i OZE to część strategii biznesowej.
Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska podkreśla, że VELUX do 2030 stanie się firmą neutralną pod względem emisji CO2. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez inwestycje w zakładach produkcyjnych, zakup energii pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł i zmianę sposobu zakupu surowców.
Wszystkie te działania to kolejne kroki prowadzące do budowy zielonej gospodarki w Polsce i zwiększenia jej konkurencyjności.

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO
Odpowiedź na oczekiwania rynku i konsumentów

Biznes i społeczeństwa coraz częściej bezpośrednio odczuwają negatywne konsekwencje zmian klimatycznych, a społeczna odpowiedzialność biznesu nabiera szczególnej wagi, także w kontekście aktualnej sytuacje geopolitycznej.

Tymczasem wskaźnik cyrkularności państw Unii Europejskiej wyliczany przez Eurostat jako stosunek materiałów odzyskanych i zwróconych do gospodarki do zużycia krajowego materiałów wynosi tylko 12,8% i choć rośnie to bardzo powoli.

Wyniki przeprowadzonego przez SPCC badania opublikowane w raporcie wskazują, że 63% firm skandynawskich biorących udział w badaniu posiada długoterminowe strategie neutralności klimatycznej, a dalsze 21% planuje je opracować w ciągu najbliższego roku. 58% podmiotów biorących udział w badaniu mierzy swoje emisje gazów cieplarnianych, a 43% kalkulacjami obejmuje również Zakres 3, czyli zakres związany z wpływem w łańcuchu dostaw.

Konsumenci coraz częściej oczekują od biznesu roli lidera we wprowadzaniu gospodarki obiegu zamkniętego. Coraz przychylniej patrzą też na towary wyprodukowane z wykorzystywaniem materiałów z recyklingu, co potwierdzają doświadczenia Stena Recycling Polska i TOMRA.

– Z badania zrealizowanego w styczniu 2022 roku na zlecenie Stena Recycling na pięciu rynkach (Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia i Polska) wynika, że 8 na 10 konsumentów uważa za ważne lub bardzo ważne, aby producenci wykorzystywali w swoich produktach materiały z recyklingu – zauważa Lars Ibsen, Dyrektor Zarządzający Stena Recycling Polska.

To ogromna zmiana jaka zaszła w ciągu ostatnich kilku lat w podejściu klientów. By w pełni wykorzystać ten impuls potrzebujemy efektywnego systemu kaucyjnego, który zapewni wysokie poziomy zbiórki odpadów z jakością surowca nadającego się do ponownego przetworzenia.

– Doświadczenia krajów, w których funkcjonują systemy kaucyjne, będące częścią kompleksowego podejścia do gospodarowania odpadami i zasobami, potwierdzają, że średni poziom zbiórki odpadów włączonych w system jest bardzo wysoki i kształtuje się na poziomie ok. 90%. Natomiast zdecydowna większość z zebranych produktów poddawana jest procesowi odzyskania wysokiej jakości surowca wtórnego. Co ważne, do systemu włączony jest szeroki zakres materiałowy, między innymi PET i puszka aluminiowa – podkreśla Anna Sapota, Wiceprezes ds. Public Affairs dla Europy Środkowej i Północnej TOMRA.

Partnerzy i uczestnicy sesji SPCC „Współpraca polsko-skandynawska na drodze do zielonej transformacji” podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach:

Ole Toft, Ambasador Królestwa Danii w Polsce
Gunnar Haglund, Radca Ambasady Szwecji w Polsce
Carsten Nilsen, prezes Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej
Agnieszka Zielińska, dyrektor zarządzająca Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej
Lars Ibsen,  dyrektor zarządzający , Stena Recycling Polska
Jakub Mach, Country Manager Cold Chain Logistics , Maersk Polska
Wiktoria Płocha,  sustainability business partner,  IKEA Retail Polska
Marek Roszak, Market Area Manager, Poland and Baltics, DNV Energy Systems
Anna Sapota, wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Środkowej i Północnej, TOMRA
Marcin Wiśniewski, dyrektor ds. regulacyjnych, Equinor Polska

Partnerzy Raportu:
Equinor Polska  |  IKEA Polska  |  Stena Recycling Polska  | TOMRA  | KMD Polska  | Kancelaria prawna Peter Nielsen & Partners  |  VELUX Polska

Partner merytoryczny:
CSR Consulting

Projekt On the GREEN WAY objęty jest honorowym patronatem ambasad Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji akredytowanych w Polsce