On the
GREEN WAY

Zielona (R)ewolucja w miastach. III konferencja On the GREEN WAY

9 czerwca, ONLINE

W skali globalnej miasta zajmują około 1% powierzchni lądów, zamieszkuje w nich blisko 55% ludności świata (w Europie ten odsetek jest jeszcze wyższy i wynosi prawie 75%). Urbanizacja postępuje, do 2050 roku przewiduje się, że w skali globalnej w miastach będzie mieszkało aż 70% ludności, zaś w Europie 85%

W konsekwencji wiele miast boryka się z problemami związanymi z zanieczyszczeniami powietrza i wody, wysokim poziomem hałasu i trudnościami komunikacyjnymi.

Jak środowisko przedsiębiorców, administracja, samorządy i organizacje pozarządowe mogą skutecznie przeprowadzić zieloną rewolucję w polskich miastach?

Zapraszamy do udziału w debacie poświęconej trzem wybranym obszarom „Zielonej (R)ewolucji w miastach:

I Sesja

Budowanie zrównoważonych miast

II Sesja

Miasta cyrkularne

III Sesja

Inteligentne znaczy zielone – technologie dla miast

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim

Przejdź do szczegółowego programu w języku angielskim.