On the
GREEN WAY

Recycling się opłaca

Aby zintensyfikować działania na rzecz ochrony środowiska, a jednocześnie osiągnąć cele unijne, Polska powinna wdrożyć system kaucyjny, który uwzględni kilka kluczowych elementów. Opierając się na ponad 40-letnim doświadczeniu, firma TOMRA wskazała je w raporcie „Recykling się opłaca”. Zbiera on doświadczenia z 40 rynków kaucyjnych na świecie.

Cały raport firmy Tomra dostępy jest tutaj