On the
GREEN WAY

ABAX – Realizacja celów zerowej emisji netto już możliwa w branży budowlanej!

30.11.2021

Ruch na rzecz ekologii trwa w najlepsze, a branża budowlana potrzebuje partnerów, którzy będą ją wspierać w realizacji celów związanych z „zieloną zmianą”. Coraz częściej bowiem kraje, miasta i władze regionalne, a także duże spółki giełdowe zobowiązują się do realizacji zerowej emisji netto. W związku z tym sporządzanie raportów i dokumentacji dotyczących emisji w trakcie realizacji projektu stało się koniecznością. Jak ten proces usprawnić?

Coraz częściej Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) są włączane do celów operacyjnych dużych, miejskich przetargów budowlanych. Wyniki projektów w coraz większym stopniu koncentrują się na potrójnej linii przewodniej: Ludzie, Planeta, Zysk, zapewniając, że cele społeczne i środowiskowe są realizowane równolegle z celami finansowymi. Inteligentne Zasoby stanowią integralną część realizacji tego poziomu.

Przepisy dotyczące zamówień rządowych uległy zaostrzeniu!

Od 31 grudnia 2021 roku wykonawcy muszą zadeklarować swoje zaangażowanie na rzecz zerowej emisji netto i posiadać wdrożony formalny plan redukcji emisji dwutlenku węgla (CRP). W przypadku takiego planu wymagane jest określenie bazowego poziomu emisji dwutlenku węgla.

Warto korzystać z narzędzi, które skutecznie i szybko zbierają dane dotyczące paliwa/emisji dla całej floty maszyn na jednej platformie. Usprawnia to proces raportowania i pomaga wskazać punkty zapalne w działaniach floty.

Warto wyróżniać się w przetargach!

Warto pokazać, że firma działa bardziej efektywnie niż inny oferent, co wyraźnie wyróżnia ją w procesie przetargowym. Wszyscy i wszędzie rekomendują ustanowienie polityki firmy w celu kierowania działaniami i wyznaczenie formalnych celów zgodnych z celami zrównoważonego zamówienia.

Dzięki tak zebranym i dostępnym danym można pomóc wykonawcy w zwalczaniu nieekonomicznych działań i poprawić wskaźniki wykorzystania maszyn, godzin pracy, średniego zużycia paliwa, a wkrótce także wskaźników biegu jałowego. Warto je też wykorzystać do określenia projektów redukcji emisji dwutlenku węgla w ramach swojej działalności w celu trwałego zmniejszenia wpływu na środowisko oraz łatwego śledzenia i raportowania postępów z roku na rok.

Zrównoważone konsekwencje dla łańcucha dostaw w branży telematycznej możliwe!

Telematyka znacznie zmniejszyła emisję na poziomie 3. Brama IoT opracowana przez ABAX w celu przetwarzania danych zgodnych z normą ISO 15143-3 zainstalowanych przez producentów OEM znacznie przewyższa dotychczasowe rozwiązania. Ta innowacja pozwoliła wyeliminować etapy produkcji, transportu i pakowania z łańcucha dostaw, które wcześniej były niezbędne do świadczenia usług. Zamiast tego, za pomocą jednego przycisku, telematyka jest możliwa dzięki bezproblemowej obsłudze klienta.

Oczekuje się, że branża telematyczna wzrośnie o ponad 28%, a ABAX może nadal rozwijać swoją globalną sieć połączonych urządzeń bez bezpośredniego wzrostu emisji dwutlenku węgla. Ten transformacyjny model biznesowy rewolucjonizuje telematykę tak, aby było możliwe jej skalowanie według zasad zrównoważonego rozwoju.

Czy jesteś gotowy na „zieloną zmianę”? Czy zidentyfikowałeś już możliwości redukcji emisji lub zrównoważonego rozwoju? Aby uodpornić swoją firmę na nadchodzące zmiany, należy wykorzystać wiedzę zdobytą dzięki inteligentnym zasobom. Wystarczy włączyć te funkcje za pomocą ABAX Smart Connect.